Vereniging

Moestuinvereniging De Lytse Dam

De Lytse Dam, oase van rust

 

Wie wel eens wandelt of fietst langs de zoom van Leidschendam, is vast ooit langs onze oase van rust gekomen aan het Noortheypad. Daar waar de weg voor auto’s dood loopt, tegenover de begraafplaats Noorthey en tegen de westenwind beschermd door flinke bomen, daar liggen de 29 tuinen van onze moestuinvereniging ‘De Lytse Dam’.

 

Op ons tuinencomplex domineert de stilte, al waait in het weekend wat geluid van sportplezier binnen, klinken soms paardenhoeven op het houten bruggetje over de vaart en op mooie dagen kikkerconcerten. Onze leden hechten aan rust, ruimte en harmonie. Dat tekent dan ook de sfeer op ons complex. Lekker in de weer met tuinieren, experimenteren, zo nu en dan een babbel en ongemerkt de tijd vergeten.

De tuinen zijn verschillend van afmetingen. De meeste zijn in gebruik als groentetuin, gecombineerd met wat kruiden en klein fruit. Op een aantal hebben bloemen en sierstruiken de overhand. De leden zijn vrij in hun keuze op dat punt. Er staan geen huisjes op de tuinen. We komen om te tuinieren, niet voor andersoortige recreatie.

Het merendeel van onze leden heeft het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest afgezworen. Met de juiste plantencombinaties, organische mest en natuurlijke bestrijdingsmethoden boeken we prima resultaten!

De vereniging

 

De Moestuinverening ‘De Lytse Dam’ werd op 20 juni 1988 opgericht met het doel “de belangen van haar leden ten aanzien van het tuinieren te behartigen”.

 

In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de vereniging tracht dat doel te bereiken, door percelen grond in de gemeente Leidschendam te verwerven en die geschikt te maken voor gebruik als ‘volkstuinen’. In de praktijk is het gebleven bij de huur van ons kleine tuinencomplex aan de Noordheylaan.

Dankzij de kleinschaligheid is onze vereniging gevrijwaard gebleven van bureaucratie, al gelden er natuurlijk wel wat regels, waar – als het echt nodig is – ook de hand aan wordt gehouden. Goedbeschouwd gaat het daarbij niet over meer dan fatsoensregels; wat waarborgen tegen overlast naar elkaar en naar onze omgeving.

Onze 29 tuinen worden bewerkt door een gemêleerde groep leden, qua leeftijd, qua tuinervaring en ook qua herkomst. Sommigen bewerken de tuin alleen, anderen genieten er met het gezin van. Elk jaar kunnen we wel één of twee nieuwe leden begroeten, maar enkelen van ons zijn lid ‘van het eerste uur’ en zelfs mede oprichter van de vereniging. Degenen die ‘nog geen groene handen hebben’ kunnen dus altijd bij een ervaringsdeskundige advies vragen.

Klik hier om de statuten te downloaden.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.